ניהול מי נגר

ניהול מי נגר

ניהול מי נגר עילי בעולם ובמדינת ישראל בפרט מתפתח בשנים האחרונות בעקבות תהליך העיור (אורבניזציה), שינויי האקלים ושינויי ייעודי הקרקע בערים, יישובים ובשטחים הפתוחים. 

ניהול הנגר העילי הינו ניתוב מסודר של עודפי מי גשם הזורמים על פני הקרקע, כלומר – ויסות הזרימה ושמירה על אזורים ייעודים לחלחול מים ובין היתר העשרת מי תהום.

ניהול מי הנגר העילי מוכתב ע"י משטר הגשמים ומאפייני השטח הקיימים (משטרי גשם ושטחים טבעיים משתנים בהתאם למיקום הטופוגרפי).

הגישה כיום לניהול הנגר העילי מתבססת על שמירת מי הגשמים כמשאב טבע שיש בו תועלת רבה.  היסודות לניהול מי הנגר העילי הם בעלי מכנה משותף ועיקריהם:

ניהול מי נגר

מי נגר בעיות ניקוז והצפות

האזורים שבהם מתרחשים תהליכי העיור השונים סובלים בתדירות הולכת וגדלה מבעיות ניקוז והצפות המביאות עימן נזקים אשר הולכים ומחמירים עם השנים.

ההתייחסות הדלה כיום בתהליכי תכנון קרקעות המהווים שטחים לניקוז וחלחול טבעי ובתוספת בינוי ואטימת הקרקע מציבה אותנו אל מול בעיה אשר גובה ותמשיך לגבות מחירים כבדים, המתבטאים בפגיעה באיכות המרחב העירוני הסובל מהצפות, צמצום שטחים פתוחים, סביבה ירוקה, בעיות ניקוז במורד, נזקים כלכליים כבדים ויתרה מכך – פגיעה בחיי אדם. 

שינוי האקלים בישראל, המתבטאים בין היתר בשינוי דפוסי הגשם, מעידים על אירועי גשם קצרים ואינטנסיביים, בשילוב של גידול האוכלוסייה והעיור כמות הנגר הנוצרת עתידה לגדול עם השנים.  

בעבר תשתיות תיעול שהותאמו לטיפול במי הנגר העילי במרחב העירוני היוו את המענה הכמעט בלעדי לטיפול במי הנגר, אך כיום נקודות ניקוז אלו אינן יכולות לשאת בנטל זה עוד. 

ניהול נגר בשטח עירוני

בשטח עירוני נקודת המבט כיום לניהול הנגר הינו ע"פ הנחיות תמ"א 1 ברמת המגרש ולא להזרים את הנגר אל מחוץ למגרש כחלופה ראשונה, אלא ראוי לבחון כמה חלופות לניהול הנגר כדוגמת: הפניית הנגר לשטחים מחלחלים, השהייה ואיגום של הנגר, העשרת מי תהום ע"י חלחול המים בתת הקרקע ועוד.

עודפי הנגר העילי ינוקזו למערכת הניקוז העירוני כמוצא אחרון מבין שלל האפשרויות. 

ניהול מי הנגר העילי הוא נושא תכנוני מורכב המהווה חלק אינטגרלי חשוב במהלך תכנון בנייה חדשה ותהליכי קבלת היתרי בנייה.

ניהול הנגר העילי ברמת המגרש/שכונה/עיר מתוכנן ע"י הידרולוג המתמחה בהנחיות תכנון עכשוויות, משטרי הגשם, הבנה בתכונות הקרקע, הידראוליקה וכיו"ב.

יתרה מכך, ניהול מי הנגר העילי הינו תחום חשוב בבניה ירוקה ומהווה חלק נכבד בניקוד הפרויקט בהתאם לתקן ת"י 5281.
דרכי הטיפול בנגר העילי הינו תיאום הנדסי וסביבתי בין כלל היועצים בפרויקט ומורכב ממספר פתרונות קצה כדוגמת:

1.קידוחי החדרה – ניקוז מי הגגות והמרפסות, מים באיכות גבוהה המנותבים לקידוחי החדרה בתת הקרקע והמחלחלים למי התהום.
2.שטחים מחלחלים – הפניית הנגר העילי לשטחים בעלי כושר חלחול גבוהה המהווים מאגר השהייה טבעי ובנוסף העשרת אזורים ירוקים.

לקבלת הצעת מחיר

מעוניינים בייעץ ללא עלות? השאירו פרטים עוד היום