חוות דעת הידרולוגיות

חוות דעת הידרולוגית

חוות דעת הידרולוגית נחוצה לניהול מקורות טבעיים של מים בתא שטח נתון, באמצעות שימור, ניתוב, אגירה או השהייה.

ברוב המקרים עוסקים במים עיליים שהם מי הגשם הניגרים או זורמים דרך תא השטח, בחלק מהמקרים עוסקים במים תת"ק (מי תהום).

חוות דעת הידרולוגית

חוות דעת הידרולוגית לניהול מי נגר במגרשים

במגרשים המשמשים לצרכי בניה או תעשיה צריך לקבוע תכנית לניהול מי הנגר העילי, תכנית זאת לעיתים נקראת "נספח ניקוז" או "חוות דעת הידרולוגית".

בעבר וברוב המגרשים היו זונחים את הצורך בתוכנית בטענת קיום צורכה הבסיסי – התרת 15% שטחים מחלחלים במגרש (קרקע חשופה ללא בינוי).

קביעת מיקום השטחים המחלחלים בהתחשב בייעודם ולצורך מיצוי תפקידם כלל לא הובא בחשבון, ובפועל קיים חוסר יכולת להבטיח המשך קיומם בעתיד בזמן השימוש במבנה.

חוות דעת הידרולוגית לצורך תכנון פתרונות שימור וניהול חליפיים

מטרת העל של ניהול הנגר היא לאחוז את הנגר בתוך המגרש עד אחרי התמתנות אירוע הגשם בכדי להפחית עומס על מערכות הניקוז הציבוריות.

מטרה נוספת אשר לא תמיד אפשרית היא לשמר את מי הנגר באמצעות הכנסתם לקרקע באמצעות החדרה או שיקוע.

אחיזה

ניתן לאחוז את הנגר במגרש באמצעות נפחי בקרה, ככל שהנפח גדול יותר כך ניתן לאחוז אירוע גשם עוצמתי יותר וארוך יותר.

נפחי בקרה ניתן להשיג באמצעות שוחות תת"ק, או באכסון על הגג באמצעות גגות כחולים/ירוקים.

קיים קושי ליעד שטחים בתת הקרקע לשוחות, גם התכסית שפנויה מבניה עמוסה בתשתיות תת"ק הכרחיות אחרות.

אחסון על הגג באמצעות גג כחול או ירוק מגביר את החשיפה לרטיבות בתקרת המבנה העליונה ולכן יזמים נוטים להסתייג.

השהייה ושיקוע

ניתן להשתמש בתת הקרקע בתכסית הפנויה מבניה תת"ק כמאגר, באמצעות החלפת הקרקע המקורית בחומרים עם נקבוביות גבוהה (טוף, שומשום). נפחים אלו יכולים להכיל גם את התשתיות האחרות, ואפילו יכולים להתקיים תחת פיתוח אטום.

באם חתך הקרקע חולי אז מתאפשר חלחול מתחתית המאגר ובכך גם שימור הנגר, באם חתך הקרקע חרסיתי אטום לא יתאפשר שימור.

פתרון זה מומלץ לרוב בקרקעות חוליות, בקרקעות חרסיתיות לא יתרחש שיקוע ובנוסף יועברו לחצי פתיחה למבנה אשר עשויים להוביל לסדיקתו.

תנאי ליישום פתרון זה הוא שהמבנה מבוסס באופן עמוק ע"ג כלונסאות, לא ניתן לישם פתרון זה כשהמבנה מבוסס באופן רדוד (פלטות, רפסודה, יסודות עוברים) עקב החלשת הקרקע כתוצאה מזרימת המים.

חלחול ישיר

מבוצע באמצעות בארות לשכבת יעד מחלחלת ספציפית. ניתן לתכנן בארות לכל ספיקה.

פתרון זה מתאים באופן מוגבל לפרויקטי בניה עקב דעיכה ביכולת ההחדרה של הבארות והעדר יכולת להבטיח תחזוקה שנתית נאותה.

דעיכת הבארות אף מגיעה מהר מהצפוי עקב החדרה של מי נגר המכילים לכלוכת רבה (נוצות, עלים, צואת יונים, חולות, דקים) וגורמים לסתימה במסננת הבארות.

לסיכום

מגוון הפתרונות והשיקולים הנ"ל שהוצגו, ממחישים את הצורך בהתייחסות הידרולוגית פרטית ומפורטת לכל מגרש, לצורך תכנון יעיל של הרחקת מי הנגר תוך נקיטת גישה אחראית בנוגע למאזן ההידרולוגי המדיני והניקוז האזורי.

לקבלת הצעת מחיר

מעוניינים בייעץ ללא עלות? השאירו פרטים עוד היום